Sakae Industries Co.,Ltd. เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตเครื่องเชื่อมแบบใช้แรงฝืด นอกจากจะผลิตและขายเครื่องเชื่อมแบบใช้แรงฝืดแล้ว บริษัทของเรายังมีศูนย์บริการอยู่ภายในโรงงานซึ่งสามารถทดสอบตรวจติดตามเครื่อง รวมทั้งสามารถผลิตตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการได้ การใช้ขั้นตอนการเชื่อมแบบใช้แรงฝืดนี้ ทำให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ และยังลดต้นทุนในส่วนของอุปกรณ์และชิ้นงานได้เป็นอย่างมาก
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี แผนผังเว็บไซต์

Sakae Industries Co., Ltd

เกี่ยวกับบริษัท
ประวัติของบริษัท

ผลิตภัณฑ์

เครื่องเชื่อมแบบใช้แรงฝืด
เครื่องเชื่อมแบบใช้แรงฝืดของ Sakae
WF100S-2000 / WF120S-3000
ข้อกำหนดมาตรฐานของเครื่องเชื่อมแบบใช้แรงฝืด
ตัวอย่างการจับคู่วัสดุในการเชื่อม
ภาพแสดงการเชื่อมวัสดุแบบใช้แรงฝืด
ระบบควบคุมของเครื่องเชื่อมแบบใช้แรงฝืด
ตัวอย่างชิ้นส่วนต่างๆ

เครื่อง Shot Blast/เครื่อง Shot Peening

อุปกรณ์ทดสอบยาง
เครื่องทดสอบการบิด

การออกแบบของผู้รับจ้างช่วงรายย่อย
การผลิตของผู้รับจ้างช่วงรายย่อย

ผลิตภัณฑ์ของผู้รับจ้างช่วงรายย่อย

บันทึกการขาย

รายการของเครื่องจักรและอุปกรณ์
ภาพของผลิตภัณฑ์

หน้าหลัก


ประวัติของบริษัท

1947
ประธานบริษัทรุ่นแรกของ Sakae คือ นาย Eikichi Nakatani เป็นผู้ก่อตั้ง Sakae Kogyoshoงานหลักๆ ของบริษัท ได้แก่ การซ่อมบำรุงเครื่องจักรและการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร
1949
บริษัทได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Sakae Koki KK
โดยมีเงินทุนรวมทั้งสิ้น 300,000 เยน
1954
เริ่มต้นการผลิตและขายเครื่อง Shot Blast
1957 ใช้เงินลงทุนเพิ่มขึ้นเป็น 1,200,000 เยน
1960 มีการก่อตั้งฝ่ายผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า
ใช้เงินลงทุนเพิ่มขึ้นเป็น 4,800,000 เยน
1961 ชื่อบริษัทเปลี่ยนใหม่เป็น Sakae Industries Co., Ltd.
ฝ่ายขายและฝ่ายผลิตเครื่อง Shot Blast แยกเป็นอิสระออกจากกัน(ปัจจุบันใช้ชื่อว่า Sakae Chuki Co., Ltd.)
1970 ใช้เงินลงทุนเพิ่มขึ้นเป็น 10,000,000 เยน
1974 ใช้เงินลงทุนเพิ่มขึ้นเป็น 20,000,000 เยน
1982 สำนักงานใหญ่และโรงงานย้ายไปที่จังหวัด Fukuura, Kanazawa-ku ซึ่งเป็นที่ตั้งในปัจจุบัน รวมทั้งได้มีการสร้างอาคารต่างๆ ขึ้นใหม่ด้วย
1985 เริ่มมีการผลิตและจำหน่ายเครื่องเชื่อมแบบใช้แรงฝืด
1989 เริ่มมีการผลิตและจำหน่ายเครื่อง Hot Spinning

โทรศัพท์ :+81-45-784-1481 แฟกซ์ :+81-45-784-2777 2-4-10 Fukuura, Kanazawa-ku, Yokohama City, Kanagawa, 236-0004 Japan
สงวนลิขสิทธิ์ © Sakae Industries Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์